Προγράμματα Ηλεκτρικού Ρεύματος

nrg ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Περιγραφή

Το Ειδικό Τιμολόγιο nrg αποτελεί πρόγραμμα το οποίο έχουν υποχρέωση  να προσφέρουν στους πελάτες τους όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής  ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 5066/2023.

Το Ειδικό Τιμολόγιο nrg είναι διαθέσιμο σε όλους τους πελάτες Χαμηλής Τάσης και δεν  έχει χρονική δέσμευση.

Το Ειδικό Τιμολόγιο nrg συνδυάζει:

  • Προνομιακές εκπτώσεις παγίου σύμφωνα με τις μηνιαίες
    ανακοινώσεις της εταιρείας
  • Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Related projects